Sparren met gelijkgestemden

Sparren met gelijkgestemden

VMR Verkopers Netwerk

Het VMR Verkopers Netwerk is een intervisienetwerk voor jonge verkopers (tot circa 40 jaar) die werkzaam zijn in de agri, food en/of tech-sector. Het netwerk is bedoeld voor verkopers en adviseurs die vanuit een binnen- of buitendienst functie werken in een commerciële functie.
VMR staat voor Verbindt Mens en Resultaat en dat is precies wat we met dit netwerk bieden. Door regelmatig bijeen te komen leren de deelnemers van elkaar, delen ze ervaringen en kunnen ze samen sparren over het vak. Ze kijken door de ogen van de ander naar de uitdagingen binnen hun eigen praktijk en komen tot nieuwe inzichten en goede oplossingen. Het netwerk zorgt voor persoonlijke groei als mens en groei in het verkopersvak met een succesvoller resultaat.

Deelname netwerkgroep

Afhankelijk van de samenstelling, ontwikkeling en ruimte in de groep is er in overleg plek in bestaande netwerkgroepen of kan er  een nieuwe netwerkgroep opgezet worden.

VMR Verkopers Netwerk

Het doel van het VMR Verkopers Netwerk is dat de deelnemers in hun kracht komen te staan en hun functie met zelfvertrouwen, plezier én goed resultaat kunnen uitvoeren.
Deelnemers willen zich graag blijven ontwikkelen in hun werk en vinden het waardevol regelmatig te spreken met mensen die vergelijkbare uitdagingen tegenkomen.

Zoals bijvoorbeeld:

 • Hoe ga ik om met een lastig te doorgronden klant?
 • Wat doe je als er weerstand bij klanten is ontstaan en jij bent het aanspreekpunt?
 • Hoe ontwikkel je jouw eigen stijl van communiceren en adviseren, met aandacht voor de mens achter je klant én het beoogde resultaat?
 • Hoe positioneer je jezelf (intern en extern) op een authentieke manier?
 • Wat is voor jou een goede werkprivébalans en hoe bewaak je deze?
 • Hoe ga je om met je eigen leidinggevende?
 • En meer….

Gedurende en tussen de bijeenkomsten dragen de deelnemers zelf onderwerpen aan die voor hen actueel en belangrijk zijn.

Duur

Het VMR Verkopers Netwerk komt driemaal per jaar een dag bijeen. De locatie is telkens een van de bedrijven van de deelnemers. Een deel van de dag wordt gebruikt voor het inhoudelijke programma en intervisie. De lunch wordt door de ontvangende deelnemer georganiseerd. ’s Middags is er de mogelijkheid tot een bedrijfsbezoek met rondleiding. Maar ook een bijzondere activiteit of een gastspreker behoort tot de opties.

Investering
Per deelnemer bedraagt op jaarbasis € 1.090,- ex. btw.
Dit is inclusief voorbereiding, uitvoering en reiskosten van de trainer. Eventuele locatie- en verblijfskosten van de trainer en de deelnemers en de kosten van eventuele gastsprekers zijn exclusief. Deze kosten worden per bijeenkomst omgeslagen over het aantal deelnemers en separaat gefactureerd.

Aantal deelnemers
8-10 personen.

Data
De data leggen we met elkaar vast.

Trainer & informatie
Dit netwerk worden uitgevoerd door Ineke Kuijpers, een ervaren trainer/ coach. Voor meer informatie kun je contact opnemen via i.kuijpers@vmrpartners.nl of 06-52687053

 

Programma

De bijeenkomsten worden begeleid door een ervaren trainer/coach van VMR Partners. Hij/zij zorgt, eventueel samen met een deelnemer, voor een programma op basis van de wensen en behoeften van de deelnemers. De bijeenkomsten hebben telkens een thema en bestaan uit een mix van theorie, praktijk, beleving en intervisie. Een deel van de tijd is beschikbaar voor informeel samenzijn. We stimuleren de deelnemers om ook tussentijds onderling contact te houden, bijvoorbeeld via een WhatsApp-groep.

Al sinds 2008 begeleiden we intervisiegroepen. Dat zegt iets over onze ervaring, maar zeker ook over het succes van begeleide intervisie tussen vakgenoten. Juist in deze tijd van wezenlijke veranderingen in de sector bieden we een platform om af en toe afstand te nemen van de dagelijkse praktijk en in een ontspannen sfeer met elkaar te groeien in persoonlijke ontwikkeling en in het verkoop vak.

Maatwerktrajecten | Persoonlijke trainingen

Maatwerktrajecten

Zijn er binnen jouw organisatie specifieke ontwikkelbehoeftes? Dan biedt een maatwerktraject uitkomst. We kunnen jullie op verschillende manieren helpen.

 • In-company training
 • Procesbegeleiding
 • Advies
 • Intervisie
Right Menu Icon