Sparren met de ondernemer

Sparren met de ondernemer

Training Strategisch Verkopen

‘Word sparringpartner op strategisch niveau en help je klant inkopen’

Door groei, fusies of overnames worden bedrijven die jij als klant hebt steeds groter en professioneler. Soms met tussenliggende managementlagen, waardoor je een extra stap hebt te zetten om met de ondernemer of manager aan tafel te komen.

Deze ondernemer/manager heeft behoefte aan een relevante sparringpartner die hem begrijpt en hem helpt zijn strategie te realiseren en resultaten te boeken. Dat betekent dat je als verkoper of adviseur boven het operationele niveau uit dient te stijgen. Daar heb je handvatten voor nodig, strategisch verkopen is een vak.

 

Startdatum

23 en 24 Januari 2025

Training Strategisch Verkopen

Echt verbinden met jezelf en de ander
In deze zesdaagse training leer je hoe je eerst de persoonlijke verbinding maakt, de dromen en de zorgen van de ondernemer/manager ontdekt en zorgt voor vertrouwen en veiligheid. Je kunt een duurzame relatie opbouwen waarin je jezelf stevig en deskundig neerzet en je rol pakt. Je kunt op ondernemersniveau sparren over visie, missie en strategie en deze helpen vertalen naar strategische en tactische doelen en kritieke prestatie indicatoren. Om vervolgens jouw oplossing in de vorm van producten en/of diensten hieraan te koppelen en te verkopen.

Om het geleerde goed te kunnen verankeren in de praktijk bestrijkt de training een periode van zes maanden met verschillende praktijkopdrachten en volgt er na de zesde trainingsdag een eindgesprek met jou, je leidinggevende en de trainer in Nijkerk.

Duur
zesdaagse training

Investering
Per deelnemer € 4.990,- exclusief btw en inclusief alle trainingsmaterialen, verblijfskosten en overnachting.

Aantal deelnemers
8-10 personen.

Trainer & informatie
De training wordt uitgevoerd door Johannes van der Meulen. Voor meer informatie kun je contact opnemen via j.vandermeulen@vmrpartners.nl of (06) 22 898 318.

Certificaat
Na afloop ontvang je een certificaat van deelname.

 

Programma

Dag 1 en 2 Ken jezelf, pas dan kun je een ander kennen
(tweedaagse van 9.30 – 13.30 uur, inclusief avondprogramma en overnachting op de eerste dag)

Dag 1 bestaat uit een Muzikale masterclass, door co-trainer André Heuvelman. Je krijgt zicht op jouw dromen, talenten, denkbeelden en je persoonlijke missie. Daarmee vergroot je je zelfreflectie en bewustwording. Op dag 2 vertaal je deze inzichten naar je gesprekken met ondernemers, managers. Je leert hoe je met hen over dergelijke diepere, persoonlijke thema’s kunt praten, vanuit je rol als strategisch sparringpartner.

Dag 3 Visie, doelen en strategie
(dag van 9.30 – 16.30 uur)

Je kent intussen de missie van de ondernemer/ manager, zowel persoonlijk als bedrijfsmatig. Je helpt hem met het aanscherpen van zijn 360 graden visie, onder meer door vooruit te kijken, te zien wat er in de wereld en in de branche gebeurt en welke veranderingen eraan komen. Je kent de doelen van de ondernemer/ manager en weet wat hij met zijn bedrijf wil bereiken. Via verschillende analysetools begrijp je hoe een passende strategie tot stand komt.

Dag 4 Van strategisch naar tactisch niveau
(dag van 9.30 – 16.30 uur)

Op deze dag leer je hoe je de ondernemer/ manager kunt helpen zijn strategie te vertalen naar het tactische niveau. Dat doe je onder meer via het instellen van een dashboard en het formuleren van kritieke prestatie indicatoren (KPI’s), om die vervolgens te kunnen monitoren en bijsturen.

Dag 5 Van tactisch naar operationeel niveau
(dag van 9.30 – 16.30 uur)

Je weet hoe je de ondernemer/ manager kunt helpen zijn KPI’s naar een concreet plan van aanpak te vertalen, met jouw producten en/of diensten. Nu komt jouw rol als verkoper van de beste oplossing naar voren, je helpt je klant goed in te kopen om dit plan te realiseren, en daarmee zijn strategische doelen te behalen.

Dag 6 Verdiepingsdag NLP
(dag van 9.30 – 16.30 uur)

Deze verdiepingsdag wordt begeleid door co-trainer Ferdinand Aukes. NLP staat voor neuro linguïstisch programmeren. Op deze dag werk je verder aan jouw persoonlijke groei. Je bekwaamt je in specifieke communicatietechnieken en vaardigheden om nog gerichter aan te sluiten bij de ondernemer/ manager, zodat jij hem beter begrijpt en hij zichzelf.

Eindgesprek:
(Evaluatiegesprek met jou en jouw leidinggevende van 1,5 uur)

Doel: Borging en voortdurende verbetering van het geleerde en je verkregen inzichten.

Inschrijven

Inschrijfformulier Training Strategisch Verkopen
  • Deelnemer(s)
  • Factuurgegevens
0% Compleet
1 of 2

Training Strategisch Verkopen

Deelnemer(s)

Maatwerktrajecten | Persoonlijke trainingen

Maatwerktrajecten

Zijn er binnen jouw organisatie specifieke ontwikkelbehoeftes? Dan biedt een maatwerktraject uitkomst. We kunnen jullie op verschillende manieren helpen.

  • In-company training
  • Procesbegeleiding
  • Advies
  • Intervisie
Right Menu Icon