Alleen ga je sneller, samen kom je verder!

Alleen ga je sneller, samen kom je verder!

Teamontwikkeling

Net als alle andere relaties hebben ook teams af en toe extra aandacht nodig. Soms om onderlinge problemen op te lossen, soms om van goed naar beter te groeien. Na introspectie kan het team de blik weer naar buiten richten en is het klaar voor een volgende stap.

Teamontwikkeling

Aanleiding

De keuze voor teamontwikkeling kent diverse aanleidingen. Teamleiders vertellen ons bijvoorbeeld:

  • Mijn team is snel gegroeid, de communicatie en samenwerking verlopen chaotisch.
  • Binnen mijn team is de werkdruk hoog, verzuim en burn-outklachten nemen toe.
  • De resultaten van mijn team vallen de laatste tijd tegen.
  • Mijn team functioneert goed, maar ik moet er als teamleider wel steeds bovenop zitten.
  • Er is onderlinge irritatie in mijn team: afspraken worden niet nagekomen, maar men spreekt elkaar hier niet op aan.
  • Er is frictie tussen individuele targets en teamtargets, ieder gaat voor het eigen gewin.
  • We hebben een cultuurtraject doorlopen, maar mijn team past de inzichten nog niet toe.
  • Mijn MMT voelt zich nog geen team, het zijn nog te veel losse individuen.
  • De samenwerking binnen elk team is goed, de samenwerking tussen de teams niet.
  • Binnen ons MT geeft ieder te veel prioriteit aan zijn eigen afdeling.

Aanpak

Herken je een van bovenstaande voorbeelden of zie je iets vergelijkbaars in jouw eigen team? Dan kan teamontwikkeling een goede keuze zijn. In enkele interactieve bijeenkomsten werken we met het team – inclusief de leidinggevende – aan de gestelde doelen. Koppeling naar de dagelijkse praktijk en eigen inbreng, verantwoordelijkheid en commitment van alle teamleden is hierbij van groot belang. We besteden ruime aandacht aan blijvende borging en doorontwikkeling van de opgedane inzichten.

Resultaat

Het team is volwassener geworden, er is meer respect, vertrouwen, eigenaarschap en samenwerking. De teamleden hebben geleerd op hun eigen gedrag te reflecteren en zijn daardoor in staat zich blijvend te ontwikkelen. Allen kennen de doelen en het ‘waarom’ van het team, verbinden zich daaraan en nemen deze als uitgangspunt voor hun handelen. Door een passende taakverdeling worden ieders talenten optimaal benut, wat bijdraagt aan duurzame inzetbaarheid. Het team is klaar voor een succesvolle toekomst.

Het team van VMR

"Verbindt mens en resultaat"

Ons team bestaat uit enthousiaste mensen met veel praktijk- en levenservaring, die elkaar en de uitdagingen van de huidige markt goed kennen. Samen bieden we je een passend aanbod. We stellen ons graag aan je voor.

Right Menu Icon