Het effect van organisatieontwikkeling gaat door het hele bedrijf

Het effect van organisatieontwikkeling gaat door het hele bedrijf

Organisatieontwikkeling

Bij organisatieontwikkeling starten we bij de ondernemer(s), de directie, het bestuur of het MT. Daarna betrekken het middenmanagement (MMT) en helpen we hen de uitkomsten te vertalen naar het uitvoerende niveau.

Organisatieontwikkeling

PSTO

We kijken altijd naar de drie niveaus strategisch, tactisch en operationeel. Het strategisch niveau gaat over de bedrijfsdoelen voor de komende drie tot vijf jaar, op het gebied van ondernemerschap, investeringen, sectorkennis, financiën, afzetconcepten en meer. Het tactisch niveau gaat over de managementdoelen voor de komende een tot twee jaar, op het gebied van technische resultaten, opbrengsten, kostprijs, data-analyse, personele inzet, procesoptimalisatie en meer.

PSTO

Het hanteren van de PDCA cyclus is hierbij van groot belang (plan, do, check, act). Het operationele niveau gaat over het hier en nu, gericht op vakmanschap en uitvoering. Boven deze drie niveaus zien wij nog een niveau, het persoonlijke niveau. Dit gaat niet over de onderneming, maar over de ondernemer, over diens persoonlijke doelen en drijfveren.

Kotter

De acht succesfactoren voor verandering van Kotter zien we als een praktische leidraad bij organisatieontwikkeling. Alles begint bij het (be)vestigen van urgentiebesef, gevolgd door het samenstellen van een leidende groep ‘dragers’. Er dient een heldere visie ontwikkeld en gecommuniceerd te worden. Zo ontstaat er een vruchtbare bodem om draagvlak te creëren en de eerst korte termijn successen te genereren. Daarna breekt de fase aan om de verbeteringen te consolideren en de nieuwe aanpak in de cultuur te verankeren.

Het team van VMR

"Verbindt mens en resultaat"

Ons team bestaat uit enthousiaste mensen met veel praktijk- en levenservaring, die elkaar en de uitdagingen van de huidige markt goed kennen. Samen bieden we je een passend aanbod. We stellen ons graag aan je voor.

Right Menu Icon