Sparren met gelijkgestemden

Sparren met gelijkgestemden

Leiderschap Netwerk

Het Leiderschap Netwerk  is een intervisienetwerk voor leidinggevenden in de agri, food & tech sector, zoals teamleiders, afdelingsmanagers, projectleiders, vestigingsmanagers en directeuren. Met het netwerk bieden we leidinggevenden een vertrouwde intervisiegroep van gelijkwaardige vakgenoten. Door regelmatig bijeen te komen kunnen de deelnemers op elkaar terugvallen, ervaringen delen, samen sparren en met en van elkaar leren. Ze kijken door de ogen van een ander naar de uitdagingen binnen hun eigen praktijk en komen tot nieuwe inzichten en goede oplossingen.

Deelname netwerkgroep

Afhankelijk van de samenstelling, ontwikkeling en ruimte in de groep is er in overleg plek in bestaande netwerkgroepen of kan er  een nieuwe netwerkgroep opgezet worden.

Leiderschap Netwerk

Het doel van Agri Leiderschap Netwerk is dat de deelnemers een persoonlijke groei doormaken en zich ontwikkelen in zelfreflectie, bewustwording, verantwoordelijkheid en leiderschap. Daardoor komen ze in hun kracht te staan, zodat ze hun leidinggevende rol met zelfvertrouwen, plezier én goed resultaat kunnen uitvoeren, nu en in de toekomst.

Onderwerpen zijn bijvoorbeeld:

 • Wie ben ik als leider en hoe blijf ik mezelf?
 • Hoe ga ik om met mijn spilfunctie tussen directie/ management en medewerkers in?
 • Vertalen van bedrijfsdoelen naar motiverende team- en individuele doelen.
 • Ontwikkelen van mijn team naar een hoger niveau.
 • Hoe help ik mijn team om te gaan met veranderingen?
 • De samenwerking bevorderen in het team.
 • Leidinggeven op afstand.
 • Wat is een goede balans tussen controle en vertrouwen?
 • Binden en boeien van medewerkers.
 • Hoe geef ik leiding aan verschillende generaties?
 • Stimuleren van innovatief en creatief denken binnen het team.
 • Hoe ga ik om met (te) hoge werkdruk binnen het team?

Dit zijn slechts mogelijkheden, de deelnemers dragen zelf onderwerpen aan die voor hen actueel en belangrijk zijn.

Duur

Het Netwerk komt driemaal per jaar bijeen in een 24 uursbijeenkomst van 13.00 – 13.00 uur (inclusief overnachting). Of vier keer per jaar in een dagbijeenkomst van 9:00 tot 17:00. De locatie is een wisselende vergader- of congreslocatie die in overleg en afhankelijk van het programma wordt bepaald. Eventueel koppelen we een bijeenkomst aan een bedrijfsbezoek, plannen we een bijzondere activiteit of nodigen we een gastspreker uit.

Investering
Per deelnemer bedraagt op jaarbasis € 1.290,- ex. btw.
Dat is inclusief voorbereiding, uitvoering en reiskosten van de trainer. De locatie- en verblijfskosten van de trainer en de deelnemers en de kosten van eventuele gastsprekers zijn exclusief. Deze kosten worden per bijeenkomst omgeslagen over het aantal deelnemers en separaat gefactureerd.

Aantal deelnemers
8 personen.

Data
De data leggen we met elkaar vast.

Trainer & informatie
De netwerken worden uitgevoerd door Nico Willigenburg en Carola van Dorp-Meijer. Voor meer informatie kun je contact opnemen via c.vandorp@vmrpartners.nl of 06-53980874

 

Programma

De bijeenkomsten worden begeleid door een ervaren trainer/coach van VMR Partners. Hij/zij zorgt, eventueel samen met een deelnemer, voor een programma op basis van de wensen en behoeften van de deelnemers. De bijeenkomsten hebben telkens een thema en bestaan uit een mix van theorie, praktijk, beleving en intervisie. Een deel van de tijd is beschikbaar voor informeel samenzijn. We stimuleren de deelnemers om ook tussentijds onderling contact te houden, bijvoorbeeld via een WhatsApp-groep.

Al sinds 2008 begeleiden we intervisiegroepen. Dat zegt iets over onze ervaring, maar zeker ook over het succes van begeleide intervisie tussen vakgenoten. Juist in deze tijd van wezenlijke veranderingen in de sector en op het gebied van leidinggeven bieden we een platform om af en toe afstand te nemen van de dagelijkse praktijk en in een ontspannen sfeer met elkaar te groeien in persoonlijke ontwikkeling en leiderschap.

Maatwerktrajecten | Persoonlijke trainingen

Maatwerktrajecten

Zijn er binnen jouw organisatie specifieke ontwikkelbehoeftes? Dan biedt een maatwerktraject uitkomst. We kunnen jullie op verschillende manieren helpen.

 • In-company training
 • Procesbegeleiding
 • Advies
 • Intervisie
Right Menu Icon